Werzaamheden


U kunt bij ons terecht voor:

  • Kraanwerkzaamheden, mobiel en rups
  • Egaliseren, zaaien, doorzaaien
  • Zodebemesten en sleepslangen
  • Vaste mest uitrijden met weeginstallatie en GPS aansluiting
  • Maaien en zwelen
  • Hakselen van gras en mais
  • Inkuilen met snijwagens en shovel
  • Ronde balen inclusief toebehoren
  • Drainage-doorspuiten
  • Klepelen, hekkelen, walfrezen

Tevens leverancier van graszaden en diverse handelsartikelen.